About PT Solar

Solar power energy

เราออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
ให้เหมาะสมกับความต้องการพลังงาน

Image
Image

PT Solar

PT Solar คือ บริษัท พิตติธรรศ จำกัด (PITTITUS CO.,LTD.)
ซึ่งเป็นบริษัทที่รับติดตั้งโซล่าเซลล์มาตั้งแต่ปี 2556 เป็น บริษัทแรกๆ ที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขายไฟให้การไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น MEA หรือ PEA เราได้ทำให้ลูกค้าของเราขายไฟให้การไฟฟ้าได้ เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทยทำให้เรามีประสบการณ์มากมาย จนได้ติดตั้งโซล่ารูฟท๊อปมากกว่า 300 หลังคาทั่วประเทศ

Image

ออกแบบให้มีประสิทธิภาพ

PT Solar เราออกแบบเพื่อให้โซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด โดยออกแบบระบบให้ balance & High Performance ซึ่งจะติดตั้งในทิศทางที่ดีที่สุด และออกแบบระบบไฟ DC ทำงานสมดุลเพื่อให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลงานของเรานี่เป็นส่วนหนึงของผลงานของ PT Solar
ที่เราอยากถ่ายภาพหลังคามากที่สุด คือหลังคาของคุณ

Contacts

Subscribe

Join Over 1000+ People

สนใจติดต่อ